Public Domain Calculator Netherlands (Dutch 2023)


Onderstaande Public Domain Calculator helpt u te bepalen of een werk in 2023 op basis van de wet in het publieke domein viel. Neem contact op met Maarten Zeinstra (info@ip-squared.com) wanneer je vragen of opmerkingen hebt over deze calculator.

Disclaimer

Opgemerkt moet worden dat de rekenmachines worden vrijgegeven onder een CC-BY-SA-licentie. Gebruikers die de calculator willen updaten, worden uitgenodigd om dit te doen onder de voorwaarden van deze licentie.

De Public Domain Calculator is niet bedoeld ter vervanging van de beoordeling per geval door een juridisch expert van de publieke domeinstatus van een auteursrechtelijk beschermd werk of ander beschermd materiaal. Neem voor rechtszekerheid of de beschermingstermijn van het auteursrecht of naburige rechten is verstreken contact op met een jurist.

De Public Domain Calculator is bedoeld om de status van het publieke domein van onderzocht materiaal exclusief in het geselecteerde rechtsgebied weer te geven. Wanneer een EU-lidstaat overzeese of andere gebieden met een speciale status heeft, zijn de nationale rekenmachines alleen van toepassing voor zover het grondgebied is onderworpen aan de auteursrechtwetgeving van de lidstaat. Houd er rekening mee dat de status van het onderwerp in het publieke domein per rechtsgebied kan verschillen.

Met betrekking tot naburige of verwante rechten (d.w.z. rechten op uitvoeringen, fonogrammen, de eerste vastlegging van een film en uitzending), is de Public Domain Calculator alleen van toepassing wanneer ten minste één van de rechthebbenden een onderdaan is van een EER-staat, met de uitzondering van Zwitserland, waar de Public Domain Calculator alleen van toepassing is wanneer ten minste één van de rechthebbenden een Zwitsers staatsburger is. Hetzelfde geldt voor films waarvoor bescherming wordt aangevraagd in het VK, Cyprus en Ierland.

De Public Domain Calculator dekt geen vragen over de morele rechten van auteurs of uitvoerende kunstenaars.